MENU

Astrid Blaauw Weddings & Events is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Astrid Blaauw Weddings & Events
Tolheksbos 87
2134 GH HOOFDDORP

Telefoon:
+31 6 2511 4686
Email: info@astridblaauw.nl

Astrid Blaauw-Thoonsen is de Functionaris Gegevensbescherming van Astrid Blaauw Weddings & Events.

Persoonsgegevens welke verwerkt worden

Astrid Blaauw Weddings & Events verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Allergieën met betrekking tot bijvoorbeeld een lunch of diner
- Lichamelijke beperkingen, zodat wij voorzieningen kunnen treffen
- Bankrekeningnummer

Doel en grondslag van het verwerken van persoonsgegevens
   
Astrid Blaauw Weddings & Events verwerkt persoonsgegevens voor het organiseren van huwelijken en zakelijke evenementen. Onderdeel hiervan kunnen bijvoorbeeld zijn: ceremonie, lunch, diner, receptie, feest, overnachtingen, activiteiten, vervoer, etc.

Tijdens het organiseren van een huwelijk of zakelijk evenement zijn er contacten met het bruidspaar, de familie, de zakelijke klant en diverse leveranciers die producten en/of diensten leveren voor het huwelijk of zakelijk evenement.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor:

- het afhandelen van uw betaling;
- om goederen en/of diensten bij u af te leveren.
- om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Astrid Blaauw Weddings & Events verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn

Astrid Blaauw Weddings & Events bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
  
- persoonsgegevens betreffende gasten: tot 1 jaar na het huwelijk/zakelijk evenement;
- persoonsgegevens betreffende opdrachtgever en onderaannemers: tot 7 jaar na het huwelijk/zakelijk evenement om te voldoen
   aan de eisen van de Belastingdienst;
- informatie die wij na 7 jaar bewaren, voor bijvoorbeeld naslag of referenties, zal anoniem worden gemaakt door bijvoorbeeld alleen de voornamen en evenement-/trouwdatum te gebruiken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Astrid Blaauw Weddings & Events verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Astrid Blaauw Weddings & Events verstrekt uw gegevens alleen aan derden die noodzakelijk zijn betrokken bij de organisatie van uw huwelijk of zakelijk evenement. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Met bedrijven die uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst af.

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is het maken van een draaiboek waarin tot in beschreven staat wie wat doet en wanneer. Ieder draaiboeken is uniek. Het is onvermijdelijk dat in dit draaiboek namen van het bruidspaar, de familie en de leveranciers genoemd worden. De hoeveelheid persoonsgebonden informatie wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Het draaiboek wordt uitsluitend gedeeld met diegenen die op het huwelijk of zakelijk evenement aan het werk zijn en dit nodig hebben om hun werkzaamheden juist uit te voeren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, welke gebruikt worden

Astrid Blaauw Weddings & Events gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, uw gebruiksgemak en het controleren van de performance van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen
  
U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of de gegevens op te vragen voor overdracht.

U kunt zo’n verzoek sturen naar info@astridblaauw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Advies is om op deze kopie de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer zwart te maken ter bescherming van uw privacy.

Wijzigingen privacy beleid
  
Astrid Blaauw Weddings & Events behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleegt u daarom periodiek de privacyverklaring op onze website.

Beveiliging van persoonsgegevens

Astrid Blaauw Weddings & Events neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hiervoor hebben wij onder meer de volgende maatregelen genomen:

- gebruik GDPR compliant cloud opslag voor documenten en mail (Office 365);
- up-to-date houden van door ons gebruikte software;
- up-to-date antivirus en antimalware bescherming;
- up-to-date firewalls zowel op werkstations als op de Internet verbinding van ons interne netwerk;
- wachtwoorden beleid. Deze wordt afgedwongen door een wachtwoord management tool;
- veilige opslag papieren dossiers;
- veilig vernietigen van papieren dossiers;
- regelmatige controle van, en waar nodig herzien, van technische beveiligingsmaatregelen door een gekwalificeerde ICT specialist.

Datalekken

Verwerker zal verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen van iedere ‘inbreuk in verband met persoonsgegevens’ zoals bedoeld in artikel 4 sub 12 AVG.

Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het aanvragen van een brochure kunt u terecht bij de Infolijn van rijksoverheid, of via www.rijksoverheid.nl alwaar de meeste informatie in PDF formaat te verkrijgen is.

Privacyverklaring/
Cookies