MENU

De op deze website getoonde informatie wordt door Astrid Blaauw Weddings & Events met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Astrid Blaauw Weddings & Events verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Astrid Blaauw Weddings & Events worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Astrid Blaauw Weddings & Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Astrid Blaauw Weddings & Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Astrid Blaauw Weddings & Events opgenomen informatie.

Hoewel Astrid Blaauw Weddings & Events alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Astrid Blaauw Weddings & Events niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Astrid Blaauw Weddings & Events worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Astrid Blaauw Weddings & Events uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Astrid Blaauw Weddings & Events worden onderhouden wordt afgewezen.

Privacyverklaring

Astrid Blaauw Weddings & Events respecteert de privacy van haar bezoekers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Dit betekent dan ook dat wij uw persoonlijke gegevens niet verkopen of ter beschikking stellen aan commerciële derden. 

Auteursrechten

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van klanten en leveranciers van Astrid Blaauw Weddings & Events, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Astrid Blaauw Weddings & Events is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Disclaimer